ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 23/02/2566 08:38 น.

ยอดฉีดสะสม

ฉีดทั้งหมด

754,472

Dose

เข็ม 1

365,801

Dose

เข็ม 2

308,465

Dose

เข็ม 3

69,182

Dose

เข็ม 4

10,244

Dose

เข็ม 5

780

Dose

Sinovac

ฉีดทั้งหมด

130,979

Dose

เข็ม 1

115,598

Dose

เข็ม 2

15,377

Dose

เข็ม 3

4

Dose

เข็ม 4

0

Dose

เข็ม 5

0

Dose

AstraZeneca

ฉีดทั้งหมด

229,939

Dose

เข็ม 1

73,386

Dose

เข็ม 2

142,025

Dose

เข็ม 3

13,884

Dose

เข็ม 4

633

Dose

เข็ม 5

11

Dose

Sinopharm

ฉีดทั้งหมด

118,997

Dose

เข็ม 1

63,164

Dose

เข็ม 2

55,783

Dose

เข็ม 3

49

Dose

เข็ม 4

1

Dose

เข็ม 5

0

Dose

Pfizer, BioNTech

ฉีดทั้งหมด

269,488

Dose

เข็ม 1

113,426

Dose

เข็ม 2

94,718

Dose

เข็ม 3

51,637

Dose

เข็ม 4

9,078

Dose

เข็ม 5

629

Dose

Moderna

ฉีดทั้งหมด

5,069

Dose

เข็ม 1

227

Dose

เข็ม 2

562

Dose

เข็ม 3

3,608

Dose

เข็ม 4

532

Dose

เข็ม 5

140

Dose

แผนที่ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1

A : ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type Area 1,3 สถานะยังไม่จำหน่าย Dischage =9 เป็นคนไทย Nation 099 และอายุมากกว่าหรือเท่า 5 ปี
B : ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 ของจังหวัดยะลา

เป้าหมาย (1,3)

เข็ม 1 (โดส)

ร้อยละ (เข็ม 1)

แผนที่ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2

........