ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 27/06/2565 07:33 น.

ยอดฉีดสะสม

ฉีดทั้งหมด

737,841

Dose

เข็ม 1

363,240

Dose

เข็ม 2

304,460

Dose

เข็ม 3

64,110

Dose

เข็ม 4

6,031

Dose

Sinovac

ฉีดทั้งหมด

130,973

Dose

เข็ม 1

115,593

Dose

เข็ม 2

15,376

Dose

เข็ม 3

4

Dose

AstraZeneca

ฉีดทั้งหมด

229,226

Dose

เข็ม 1

73,268

Dose

เข็ม 2

141,931

Dose

เข็ม 3

13,674

Dose

Sinopharm

ฉีดทั้งหมด

118,985

Dose

เข็ม 1

63,164

Dose

เข็ม 2

55,777

Dose

เข็ม 3

43

Dose

Pfizer, BioNTech

ฉีดทั้งหมด

253,984

Dose

เข็ม 1

110,991

Dose

เข็ม 2

90,820

Dose

เข็ม 3

46,862

Dose

Moderna

ฉีดทั้งหมด

4,673

Dose

เข็ม 1

224

Dose

เข็ม 2

556

Dose

เข็ม 3

3,527

Dose

ยอดฉีดประจำวัน (27-06-2565)

ฉีดประจำวันทั้งหมด

0

Dose

เข็ม 1

0

Dose

เข็ม 2

0

Dose

เข็ม 3

0

Dose

เข็ม 4

0

Dose

แผนที่ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1

A : ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type Area 1,3 สถานะยังไม่จำหน่าย Dischage =9 เป็นคนไทย Nation 099 และอายุมากกว่าหรือเท่า 5 ปี
B : ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 ของจังหวัดยะลา

เป้าหมาย (1,3)

เข็ม 1 (โดส)

ร้อยละ (เข็ม 1)

แผนที่ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2

........